Privatumo politika

privacy policy

1. Įvadas

1.1 Mes įsipareigojame saugoti savo svetainės lankytojų ir paslaugų vartotojų privatumą.1.2 Ši politika taikoma, kai mes veikiame kaip duomenų valdytojas, susijęs su mūsų svetainės lankytojų ir paslaugų vartotojų asmens duomenimis; kitaip tariant, kur mes nustatome tų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

1.3 Mes naudojame slapukus savo svetainėje. Jei šie slapukai nėra būtini norint pateikti mūsų svetainę ir paslaugas, mes paprašysime jūsų sutikti, kad mes naudojame slapukus, kai pirmą kartą lankysitės mūsų svetainėje.

1.4 Mes naudojame trečiųjų šalių reklamą savo svetainei palaikyti. Kai kuriuos iš šių reklamuotojų gali pateikti mūsų trečiosios šalies reklamuotojai. Galite peržiūrėti jų Privatumo politika ir slapukų politika čia.Galite tvarkyti slapukus čia .

1.5 Šioje politikoje „mes“, „mes“ ir „mūsų“ reiškia „Network N Limited“. Daugiau informacijos apie mus rasite 13 skyriuje.

2. Kreditas

2.1 Šis dokumentas buvo sukurtas naudojant „Docular“ (https://docular.net) šabloną.

3. Kaip mes naudojame jūsų asmens duomenis

3.1 Šiame 3 skirsnyje mes išdėstėme:

(a) bendros asmens duomenų kategorijos, kurias galime tvarkyti;

b) asmens duomenų, kurių negavome tiesiogiai iš jūsų, atveju - tų duomenų šaltinį ir konkrečias kategorijas;

(c) tikslai, kuriais galime tvarkyti asmens duomenis; ir

d) teisinis duomenų tvarkymo pagrindas.

3.2 Mes galime apdoroti duomenis apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine ir paslaugomis („naudojimo duomenys‘). Naudojimo duomenys gali apimti jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, persiuntimo šaltinį, apsilankymo trukmę, puslapių peržiūras ir svetainės naršymo kelius, taip pat informaciją apie jūsų paslaugos naudojimo laiką, dažnumą ir modelį. Naudojimo duomenų šaltinis yra mūsų analizės stebėjimo sistema. Šie naudojimo duomenys gali būti tvarkomi analizuojant naudojimąsi svetaine ir paslaugomis. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas ar teisėti interesai, būtent mūsų svetainės ir paslaugų stebėjimas ir tobulinimas.

3.3 Mes galime apdoroti jūsų sąskaitos duomenis („sąskaitos duomenys‘). Sąskaitos duomenys gali apimti jūsų vardą ir el. Pašto adresą. Paskyros duomenų šaltinis yra tiesiogiai iš jūsų arba per „Disqus“ paskyrą, bet tik turint aiškų jūsų leidimą. Sąskaitos duomenys gali būti tvarkomi mūsų svetainės veikimo, mūsų paslaugų teikimo, mūsų svetainės ir paslaugų saugumo užtikrinimo, mūsų duomenų bazių atsarginių kopijų palaikymo ir bendravimo su jumis tikslais. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėti mūsų interesai, būtent tinkamas mūsų svetainės ir verslo administravimas.

3.4 Mes galime apdoroti jūsų informaciją, įtrauktą į jūsų asmeninį profilį mūsų svetainėje (profilio duomenys‘). Profilio duomenys gali apimti jūsų vardą, el. Pašto adresą, profilio nuotraukas, gimimo datą, pomėgius ir pomėgius. Profilio duomenys gali būti tvarkomi siekiant įgalinti ir stebėti jūsų naudojimąsi mūsų svetaine ir paslaugomis. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėti mūsų interesai, būtent tinkamas mūsų svetainės ir verslo administravimas.

3.5 Mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, pateiktus naudojantis mūsų paslaugomis (paslaugos duomenys‘). Paslaugos duomenys gali apimti paslaugos naudojimo laiką, dažnį ir modelį. Paslaugos duomenų šaltinis esate jūs. Paslaugos duomenys gali būti tvarkomi mūsų svetainės veikimo, mūsų paslaugų teikimo, mūsų svetainės ir paslaugų saugumo užtikrinimo, mūsų duomenų bazių atsarginių kopijų palaikymo ir bendravimo su jumis tikslais. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėti mūsų interesai, būtent tinkamas mūsų svetainės ir verslo administravimas.

3.6 Mes galime apdoroti jūsų paskelbtą informaciją, kad ją paskelbtumėte mūsų svetainėje arba naudodamiesi mūsų paslaugomis (leidinio duomenys‘). Publikacijos duomenys gali būti tvarkomi siekiant leisti tokį paskelbimą ir administruoti mūsų svetainę ir paslaugas. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėti mūsų interesai, būtent tinkamas mūsų svetainės ir verslo administravimas.

3.7 Mes galime apdoroti informaciją, kurią mums pateikiate, norėdami užsiprenumeruoti mūsų el. Pašto pranešimus ir (arba) naujienlaiškius (pranešimų duomenys‘). Pranešimų duomenys gali būti tvarkomi siekiant išsiųsti jums atitinkamus pranešimus ir (arba) naujienlaiškius. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra sutarties tarp jūsų ir mūsų vykdymas ir (arba) jūsų prašymu atliekant veiksmus tokiai sutarčiai sudaryti.

3.8 Mes galime apdoroti informaciją, esančią bet kokiame pranešime, kurį mums siunčiate („korespondencijos duomenys‘). Susirašinėjimo duomenys gali apimti komunikacijos turinį ir su ryšiu susijusius metaduomenis. Mūsų svetainė sugeneruos metaduomenis, susijusius su komunikacija, atliekama naudojant svetainės kontaktines formas. Korespondencijos duomenys gali būti tvarkomi bendravimo su jumis ir įrašų tvarkymo tikslais. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra teisėti mūsų interesai, būtent tinkamas mūsų svetainės administravimas ir verslas bei bendravimas su vartotojais.

3.9 Be konkrečių tikslų, kuriais galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, nurodytus šiame 3 skirsnyje, mes taip pat galime tvarkyti bet kuriuos jūsų asmens duomenis, jei toks tvarkymas yra būtinas norint įvykdyti mums taikomą teisinę prievolę arba siekiant apsaugoti savo gyvybinius ar kito fizinio asmens gyvybinius interesus.

3.10 Prašau nepateikti mums kito asmens asmens duomenų, nebent mes to raginame.

4. Savo asmens duomenų teikimas kitiems

4.1 Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis bet kuriam mūsų įmonių grupės nariui (tai reiškia mūsų dukterines įmones, mūsų pagrindinę kontroliuojančią įmonę ir visas jos dukterines įmones) tiek, kiek tai yra pagrįstai reikalinga šioje politikoje nustatytais tikslais ir teisiniais pagrindais.

4.2. Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis mūsų draudikams ir (arba) profesionaliems patarėjams tiek, kiek tai yra pagrįstai reikalinga norint gauti ar išlaikyti draudimo apsaugą, valdyti riziką, gauti profesionalų patarimą ar pareikšti, įgyvendinti ar apginti teisinius reikalavimus teisme. nagrinėjant bylą arba vykdant administracinę ar neteisminę procedūrą.

4.3 Mes galime atskleisti „MailChimp“ el. Pašto adresus tiek, kiek tai yra pagrįstai reikalinga norint išsiųsti mums el. Pašto naujienlaiškį, jei to paprašėte (galite mums bet kada pranešti, jei jums nebereikia naujienlaiškio).

4.4 Mes galime atskleisti jūsų užklausos duomenis vienam ar daugiau iš tų pasirinktų trečiųjų šalių prekių ir paslaugų tiekėjų, nurodytų mūsų svetainėje, kad jie galėtų susisiekti su jumis, kad jie galėtų pasiūlyti, parduoti ir parduoti jums atitinkamas prekes ir (arba) paslaugos. Kiekviena tokia trečioji šalis veiks kaip duomenų valdytojas ar duomenų tvarkytojas, atsižvelgdamas į jai pateiktus užklausos duomenis; ir susisiekus su jumis, kiekviena tokia trečioji šalis pateiks jums savo privatumo politikos kopiją, kuri reglamentuos tos trečiosios šalies naudojimąsi jūsų asmens duomenimis.

4.5 Be konkretaus šiame 4 skirsnyje nurodytų asmens duomenų atskleidimo, mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis, kai toks atskleidimas yra būtinas siekiant įvykdyti mums taikomą teisinę prievolę arba apsaugoti jūsų gyvybinius interesus ar gyvybiškai svarbūs kito fizinio asmens interesai. Mes taip pat galime atskleisti jūsų asmens duomenis, kai toks atskleidimas yra būtinas teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar apginti teismo procese, administracinėje ar neteisminėje procedūroje.

5. Tarptautinis jūsų asmens duomenų perdavimas

5.1 Šiame 5 skirsnyje pateikiame informaciją apie aplinkybes, kuriomis jūsų asmens duomenys gali būti perduodami ne Europos ekonominės erdvės (EEE) šalims.

5.2 Mūsų svetainės talpinimo priemonės yra JAV, Europoje ir JK. Europos Komisija priėmė „sprendimą dėl tinkamumo“ atsižvelgdama į kiekvienos iš šių šalių duomenų apsaugos įstatymus. Pervedimai į kiekvieną iš šių šalių bus apsaugoti tinkamomis apsaugos priemonėmis, būtent ES ir JAV. „Privacy Shield Framework“.

5.3 Pašto duomenų bazės yra JAV ir Australijoje. Europos Komisija priėmė „sprendimą dėl tinkamumo“ atsižvelgdama į kiekvienos iš šių šalių duomenų apsaugos įstatymus. Pervedimai į kiekvieną iš šių šalių bus apsaugoti tinkamomis apsaugos priemonėmis, būtent ES ir JAV. „Privacy Shield“ ir Šveicarijos ir JAV Privatumo skydas.

5.4 Jūs pripažįstate, kad asmens duomenys, kuriuos pateikiate paskelbti per mūsų svetainę ar paslaugas, gali būti prieinami internete visame pasaulyje. Mes negalime užkirsti kelio kitiems (ar netinkamai) naudoti tokius asmens duomenis.

6. Asmens duomenų saugojimas ir ištrynimas

6.1 Šiame 6 skirsnyje pateikiama duomenų saugojimo politika ir tvarka, kuri yra skirta padėti užtikrinti, kad laikomės savo teisinių įsipareigojimų, susijusių su asmens duomenų saugojimu ir ištrynimu.

6.2 Asmens duomenys, kuriuos tvarkome bet kokiais tikslais ar tikslais, nebus saugomi ilgiau, nei to reikia šiems tikslams ar tikslams.

6.3 Mes saugosime ir ištrinsime jūsų asmens duomenis taip:

(a) Profilio duomenys, kuriuose yra asmens duomenys, bus saugomi dvejus metus po paskutinio prisijungimo; jei neprisijungėte daugiau nei dvejus metus, jums apie tai bus pranešta. Jei per 30 dienų negavome pranešimo apie ketinimą naudoti paskyrą, mes ištrinsime jūsų profilio duomenis ir pranešime apie šį ištrynimą.

b) slapukų duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 30 dienų.

6.4 Nepaisant kitų šio 6 skyriaus nuostatų, mes galime saugoti jūsų asmens duomenis, kai toks saugojimas yra būtinas siekiant įvykdyti mums taikomą teisinę prievolę arba apsaugoti jūsų gyvybinius ar gyvybiškai svarbius kito fizinio asmens interesus.

7. Pakeitimai

7.1 Mes galime laikas nuo laiko atnaujinti šią politiką, savo svetainėje paskelbdami naują versiją.

7.2 Turėtumėte kartais patikrinti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate patenkinti bet kokiais šios politikos pakeitimais.

7.3 Mes galime pranešti apie šios politikos pakeitimus el. Paštu arba per privačių pranešimų sistemą mūsų svetainėje.

8. Jūsų teisės

8.1 Šiame 8 skirsnyje mes apibendrinome teises, kurias turite pagal duomenų apsaugos įstatymus. Kai kurios teisės yra sudėtingos, o ne visa išsami informacija buvo įtraukta į mūsų santraukas. Atitinkamai, norėdami išsamiai paaiškinti šias teises, turėtumėte perskaityti atitinkamus įstatymus ir reguliavimo institucijų rekomendacijas.

8.2 Jūsų pagrindinės teisės pagal duomenų apsaugos įstatymą yra šios:

a) teisę susipažinti

b) teisė į ištaisymąc) teisę ištrinti

d) teisę apriboti duomenų tvarkymą

e) teisė nesutikti su duomenų tvarkymuf) teisę į duomenų perkeliamumą

g) teisę skųstis priežiūros institucijai

h) teisę atšaukti sutikimą.

8.3 Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis, ir, kur mes darome, prieigą prie asmens duomenų kartu su tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima išsamią informaciją apie tvarkymo tikslus, susijusių asmens duomenų kategorijas ir asmens duomenų gavėjus. Jei tai nepažeidžia kitų teisių ir laisvių, mes jums pateiksime jūsų asmens duomenų kopiją. Pirmasis egzempliorius bus pateiktas nemokamai, tačiau už papildomas kopijas gali būti mokamas pagrįstas mokestis. Tokia informacija bus teikiama:

a) pirmasis egzempliorius bus pateiktas nemokamai, tačiau už papildomas kopijas bus imamas 10 GBP administravimo mokestis; ir

b) tinkamų jūsų tapatybės įrodymų pateikimas (šiuo tikslu mes paprastai priimsime jūsų paso fotokopiją, patvirtintą advokato ar banko, taip pat komunalinių paslaugų sąskaitos originalą, kuriame nurodytas jūsų dabartinis adresas).

8.4 Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti bet kokius netikslius jūsų asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, pateikti neišsamius jūsų asmens duomenis.

8.5 Tam tikromis aplinkybėmis jūs turite teisę nedelsdami ištrinti savo asmens duomenis. Tos aplinkybės apima: asmens duomenys nebereikalingi atsižvelgiant į tikslus, kuriems jie buvo surinkti ar kitaip tvarkomi; atšaukiate sutikimą tvarkyti sutikimu; prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal tam tikras galiojančių duomenų apsaugos įstatymų taisykles; apdorojimas yra skirtas tiesioginės rinkodaros tikslams; ir asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Tačiau yra teisės ištrinti išimčių. Bendrosios išimtys apima atvejus, kai duomenų tvarkymas yra būtinas: norint naudotis saviraiškos ir informacijos laisvės teise; už teisinės prievolės vykdymą; arba teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar apginti.

8.6 Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Šios aplinkybės yra: jūs ginčijate asmens duomenų tikslumą; duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau jūs prieštaraujate ištrynimui; asmens duomenų mums nebereikia tvarkymo tikslais, tačiau jums reikia asmens duomenų teisiniams reikalavimams pareikšti, pareikšti ar apginti; o jūs prieštaravote dėl tvarkymo, kol bus patikrintas šis prieštaravimas. Jei šiuo pagrindu buvo apribotas duomenų tvarkymas, mes galime ir toliau saugoti jūsų asmens duomenis. Tačiau mes jį apdorosime tik kitaip: su jūsų sutikimu; teisinių reikalavimų nustatymui, vykdymui ar gynimui; kito fizinio ar juridinio asmens teisių apsaugai; arba dėl svarbių visuomenės interesų.

8.7 Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tiek, kiek teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra tai, kad tvarkyti reikia: atlikti užduotį, vykdomą pagal viešasis interesas arba vykdant bet kokią mums suteiktą oficialią valdžią; arba mūsų ar trečiosios šalies siekiamų teisėtų interesų tikslai. Jei pateiksite tokį prieštaravimą, mes nustosime tvarkyti asmeninę informaciją, nebent galėsime įrodyti įtikinamus teisėtus tvarkymo pagrindus, kurie viršija jūsų interesus, teises ir laisves, arba jei tvarkymas yra skirtas teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar apginti.

8.8 Jūs turite teisę nesutikti, kad mūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jei pateiksite tokį prieštaravimą, mes nustosime tvarkyti jūsų asmens duomenis šiam tikslui.

8.9 Jei manote, kad tvarkydami jūsų asmeninę informaciją pažeidžiame duomenų apsaugos įstatymus, turite teisinę teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, atsakingai už duomenų apsaugą. Tai galite padaryti ES valstybėje narėje, kurioje yra įprasta gyvenamoji vieta, darbo vieta ar įtariamo pažeidimo vieta.

8.10 Tiek, kiek teisinis mūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas, jūs turite teisę bet kada atšaukti šį sutikimą. Atšaukimas neturės įtakos duomenų teisėtumui iki atsiėmimo.

8.11 Galite pasinaudoti bet kuriomis savo teisėmis, susijusiomis su jūsų asmens duomenimis, susisiekę su mumis naudodamiesi 13 skyriuje nurodyta informacija.

9. Apie slapukus

9.1 Slapukas yra failas, kuriame yra identifikatorius (raidžių ir skaičių eilutė), kurį žiniatinklio serveris siunčia žiniatinklio naršyklei ir kurį saugo naršyklė. Tada identifikatorius siunčiamas atgal į serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė reikalauja serverio puslapio.

9.2 Slapukai gali būti „nuolatiniai“ arba „sesijos“ slapukai: nuolatiniai slapukai bus saugomi žiniatinklio naršyklėje ir galios iki nustatytos galiojimo pabaigos, nebent vartotojas juos ištrins iki galiojimo pabaigos datos; Kita vertus, sesijos slapukas nustos galioti vartotojo sesijos pabaigoje, kai bus uždaryta interneto naršyklė.

9.3 Slapukuose paprastai nėra jokios informacijos, leidžiančios identifikuoti vartotoją, tačiau asmeninė informacija, kurią mes saugome apie jus, gali būti susieta su slapukuose saugoma ir iš jų gauta informacija.

10. Slapukai, kuriuos naudojame

10.1 Mes naudojame slapukus šiais tikslais:

(a) autentifikavimas - mes naudojame slapukus, kad galėtume jus identifikuoti, kai lankotės mūsų svetainėje ir naršydami mūsų svetainėje

(b) būsena - mes naudojame slapukus, kurie padeda mums nustatyti, ar esate prisijungę prie mūsų svetainės

(c) saugumas - slapukus naudojame kaip apsaugos priemonių, naudojamų apsaugoti vartotojo abonementus, įskaitant apsaugą nuo apgaulingo prisijungimo duomenų naudojimo ir apskritai mūsų svetainės ir paslaugų apsaugą, elementą.

(d) reklama - mes naudojame slapukus, kad padėtume mums rodyti jums aktualias reklamas (šiam tikslui naudojami slapukai yra: „Google AdSense“, „Google AdExchange“, „Avocet“, „OpenX“, „PulsePoint“, „Sovrn“, „Teads“, „Skimlinks“, „Monetizer 101“).

e) analizė - mes naudojame slapukus, kurie padeda mums analizuoti mūsų svetainės ir paslaugų naudojimą ir našumą (šiam tikslui naudojami slapukai yra: „Google Analytics“, „ComScore“, „Google“ žymų tvarkyklė, „Crazy Egg“, „Facebook Audience“, „Google Analytics Audience“)

(f) slapukų sutikimas - slapukus naudojame tam, kad išsaugotume jūsų nuostatas, susijusias su slapukų naudojimu.

11. Slapukai, kuriuos naudoja mūsų paslaugų teikėjai

11.1 Mūsų paslaugų teikėjai naudoja slapukus ir šie slapukai gali būti saugomi jūsų kompiuteryje, kai lankotės mūsų svetainėje.

11.2 Mes naudojame „Google Analytics“ ir „Comscore“ analizuodami naudojimąsi savo svetaine. „Google Analytics“ ir „Comscore“ renka informaciją apie svetainės naudojimą naudodama slapukus. Surinkta informacija, susijusi su mūsų svetaine, naudojama ataskaitoms apie mūsų svetainės naudojimą kurti. „Google“ privatumo politiką galite rasti šiuo adresu: https://policies.google.com/privacy. „Comscore“ privatumo politiką galima rasti adresu https://www.comscore.com/About-comScore/Privacy-Policy.

11.3 Savo svetainėje skelbiame „Google AdSense“ interesais pagrįstus skelbimus. Tai pritaikė „Google“, kad atspindėtų jūsų pomėgius. Siekdama nustatyti jūsų pomėgius, „Google“ naudodama slapukus stebės jūsų elgesį mūsų svetainėje ir kitose žiniatinklio svetainėse. Galite peržiūrėti, ištrinti ar pridėti su jūsų naršykle susietų pomėgių kategorijas apsilankę šiuo adresu: https://adssettings.google.com. Taip pat galite atsisakyti „AdSense“ partnerių tinklo slapuko naudodamiesi tais nustatymais arba naudodamiesi „Network Advertising Initiative“ kelių slapukų atsisakymo mechanizmu šiuo adresu: http://optout.networkadvertising.org. Tačiau šie atsisakymo mechanizmai patys naudoja slapukus, o jei išvalysite slapukus iš savo naršyklės, jūsų atsisakymas nebus išlaikytas. Jei norite užtikrinti, kad tam tikros naršyklės atveju būtų atsisakyta, galite apsvarstyti galimybę naudoti „Google“ naršyklės papildinius, pasiekiamus šiuo adresu: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

11.4 Mes naudojame „Avocet“, „OpenX“, „PulsePoint“, „Sovrn“ ir „Google“ auditorijas, kad atliktume pakartotinį taikymą ir kainų siūlymą antraštėse. Ši paslauga naudoja slapukus pakartotinai taikant skelbimus ir taikant skelbimus pagal jūsų pomėgius. Šių paslaugų teikėjų privatumo politiką galite peržiūrėti svetainėje http://avocet.io/privacy-policy, https://www.openx.com/legal/privacy-policy/, https://www.pulsepoint.com/ privacy-policy.html, https://www.sovrn.com/privacy-policy/ ir https://www.google.com/policies/privacy/

12. Slapukų valdymas

12.1 Daugelis naršyklių leidžia atsisakyti priimti slapukus ir ištrinti slapukus. Tam būdai skiriasi kiekvienoje naršyklėje ir versijoje. Tačiau galite gauti naujausią informaciją apie slapukų blokavimą ir ištrynimą naudodami šias nuorodas:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lt („Chrome“)(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences („Firefox“)

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ („Opera“)

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies („Internet Explorer“)(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 („Safari“)

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (kraštas).

12.2 Visų slapukų blokavimas turės neigiamos įtakos daugelio svetainių naudojimui.

12.3 Jei užblokuosite slapukus, negalėsite naudoti visų mūsų svetainės funkcijų.

13 .Mūsų duomenys

13.1 Ši svetainė priklauso „Network N Limited“ ir ją valdo.

13.2 Mes esame registruoti Anglijoje ir Velse registracijos numeriu 08063183, o mūsų registruota buveinė yra „Circus Mews House“, „Circus Mews“, Batas, Anglija, BA1 2PW.

13.3 Pagrindinė mūsų verslo vieta yra „Circus Mews House“, „Circus Mews“, Batas, Anglija, BA1 2PW.

13.4 Galite susisiekti su mumis:

a) paštu, naudojant aukščiau nurodytą pašto adresą;

b) elektroniniu paštu, naudojant šį el. pašto adresą [apsaugotas el. paštu]